CFA Collection

“CFA Collection” là bộ tài liệu “khủng” dành cho thí sinh đang ôn luyện chứng chỉ CFA và các bạn quan tâm đến lĩnh vực tài chính – đầu tư. CFA CFA hội đủ những yếu tố dễ làm chùn bước người học nhất: Lệ phí thi đắt: có tất cả 4 loại phí khi…