IELTS Collection

Đã có quá nhiều tài liệu IELTS được chia sẻ trên internet. Bạn sẽ dùng bao nhiêu và dùng thế nào trong một “đống” hổ lốn chưa được phân loại đó?

Với tiêu chí tối giản và thực dụng, bộ tài liệu này được Cragen sưu tầm và chọn lọc kỹ lưỡng nhằm mục đích tự học IELTS một cách thoải mái và hiệu quả nhất.

Cragen cũng khuyến khích độc giả tìm đọc sách “Cẩm nang tự học IELTS” của tác giả Kiên Trần (IELTS 8.5) để tham khảo thêm một tư duy học ngoại ngữ tiên tiến và cởi mở.


Screenshot (1)

≡ Xem và tải về: IELTS Collection [Báo lỗi]


Careful Giving

Write a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.