Marketing Collection

Đây là bộ tài liệu khá đồ sộ về Marketing. Độc giả có thể tìm thấy hầu hết các kỹ thuật Marketing thịnh hành trong bộ sưu tập này, từ tiếp thị nội dung (content marketing) đến tiếp thị truyền miệng (viral marketing); từ định vị thương hiệu (branding) đến kiếm tiền online (MMO – Making Money Online)…

Ngoài những phương pháp “thực chiến” để các Marketers đem về doanh số sáng sủa cho sếp thì Marketing Collection còn có những tài liệu mang tính học thuật dành cho sinh viên, nhà quản trị, nghiên cứu sinh tham khảo và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.


Screenshot (3)

≡ Xem và tải về: Marketing Collection [Báo lỗi]


Careful Giving

Write a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.