Projects

Cragen Projects

Cragen Projects là những dự án dài hơi của blog nhằm tạo ra những sản phẩm tinh thần chất lượng, có tính sáng tạo và ứng dụng cao.

Trang Projects này cập nhật liên tục tiến độ của từng dự án. Bạn đọc có thể ghé thăm định kỳ hoặc liên hệ với tác giả để góp ý về dự án mà mình quan tâm. Chân thành cảm ơn hữu ý của độc giả. 🙏


Cragen Projects
Cập nhật lần cuối: 20/05/2018.

Careful Giving