CFA 2017 Collection

CFA 2017 Collection là bộ tài liệu “khủng” dành cho những thí sinh đang ôn luyện chứng chỉ CFA¹ và các bạn quan tâm đến lĩnh vực tài chính – đầu tư. Cragen Blog tự hào là nơi đầu tiên chia sẻ công khai bộ sưu tập này. CFA hội đủ những yếu tố dễ…