Marketing Collection

Đây là bộ tài liệu khá đồ sộ về Marketing. Độc giả có thể tìm thấy hầu hết các kỹ thuật Marketing thịnh hành trong bộ sưu tập này.